Test prędkości Twojego łącza internetowego


Powered by openspeedtest.com

Jak przeprowadzić test i odczytać wynik

Przed przystąpieniem do wykonania testu, wyłącz wszystkie zbędne programy takie jak:

Teraz naciśnij przycisk "Start Testing Speed" i odczekaj do zakończenia testu pobierania i wysyłania danych. W tym czasie nie wykonuj innych czynności na swoim komputerze. Wynik zostanie przedstawiony w sposób jaki pokazano na przykładzie poniżej.

Przykładowy wynik pomiaru prędkości

Your IP - Twój aktualny adres IP w sieci internet. Adres ten jest niepowtarzalny. Jeżeli korzystasz z sieci wewnętrznej (np. domowej lub firmowej), to adres IP wskazywać będzie na pierwszy adres bramki internetowej za pomocą której Twoja sieć łączy się z ogólnoświatową siecią internetową.

Download - Prędkość z jaką pobierane są dane do Twojego komputera.

Upload - Prędkość z jaką wysyłane są dane z Twojego komputera.

Carrier - Nazwa sieci (nazwa dostawcy internetu) z jakiego aktualnie korzystasz.

Serwer - Nazwa miejscowości lub sieci z jaką wykonano test prędkości połączenia, serwer docelowy wybierany jest w sposób automatyczny.

Mbps - Megabity są powszechnie używane do określania przepustowości łączy i szybkości transmisji danych, wyrażanej w megabitach na sekundę (w skrócie: Mbps).

Jak przeliczyć prędkość łącza

Nie należy mylić jednostek prędkości a w zasadzie ich oznaczenia, fakt ten staje się przyczyną wielu nieporozumień na płaszczyźnie dostawca internetu - klient. Przyczyną tego jest układ w jakim rozpatrujemy wartości jednostek informatycznych i tak:

1 Megabit/s = 0.125 Megabytes/sec.

a zatem:

Teraz już wszystko powinno być jasne w kwestii oznaczenia i interpretacji prędkości Twojego łącza internetowego.